Ποιοι είμαστε - τι μας κάνει μοναδικούς...

Η εταιρία «MediascapeΥπηρεσίες Πληροφορικής και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 2005 από τέσσερις διπλωματούχους μηχανικούς. Η έναρξη της δραστηριότητας της συγκεκριμένης ομάδας μηχανικών ως ενιαίο σχήμα ξεκίνησε στα μέσα του 2004 με τον –άτυπο τότε- διακριτικό τίτλο «Mediascape».

Σκοπός της Mediascape είναι ο συνδυασμός και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του επιστημονικού υποβάθρου των στελεχών της για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλού επιπέδου. Η δραστηριοποίηση της Mediascape χωρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς σε θέματα τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και διαχείρισης ενέργειας.

Τα βασικά στελέχη της Mediascape είναι όλα Μηχανικοί με εμπειρία και εξειδίκευση κατάλληλη για να καλύψουν το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παράλληλα, για την κάλυψη μεγάλων έργων ή ειδικών αναγκών σε τεχνογνωσία έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτερο δίκτυο από εξωτερικούς συνεργάτες υψηλού επιπέδου (Ερευνητικά Ινστιτούτα και Α.Ε.Ι) και ιδιωτικές εταιρίες που παρέχουν συμπληρωματικές υπηρεσίες.