Το eScape Travel στην Arty Tours

01 Δεκ 2014

Η ARTYHELLAS επέλεξε το eScape Travel ως Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης των κρατήσεων της!

Η ARTYHELLAS Excursiones En Español επέλεξε την Mediascape και την πλατφόρμα eScape Travel ως Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης των κρατήσεων της. Η ARTYHELLAS λειτουργεί από το 1987 και διοργανώνει εκδρομές με λεωφορεία με ξεναγούς στην Ισπανική γλώσσα, όντας η μεγαλύτερη εταιρία στην συγκεκριμένη αγορά.

Το eScape Travel είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία παρέχει διάφορες λειτουργίες με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης και της παρακολούθησης όλων των δεδομένων που σχετίζονται με την δραστηριότητά της (εκδρομές με λεωφορεία) και, ταυτόχρονα, δίνει στους συνεργάτες (resellers) της επιχείρησης άμεσης καταχώρησης και διαχείρισης των κρατήσεων τους.

Το eScape Travel περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές λειτουργίες:

 • Διαχείριση και Προγραμματισμό Εκδρομών
  • Παραγωγή  Ετήσιου Προγράμματος Εκδρομών με βάση ημερολογιακούς κανόνες
  • Διαχείριση Πραγματοποιούμενων Εκδρομών
 • Διαχείριση Κρατήσεων
 • Διαχείριση Δωματίων
 • Διαχείριση Συνεργαζόμενων Γραφείων (Resellers)
 • Διαχείριση Δικαιωμάτων Χρηστών
 • Αναφορές
 • Διασύνδεση με website για B2C κρατήσεις

Το σύστημα αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου 2014 και σε κανονική λειτουργία τον Ιανουάριο 2015