Οι τεχνολογίες - Δημιουργούμε με τεχνολογίες αιχμής

Η Mediascape είναι μια εταιρία ανάπτυξης λογισμικού που εστιάζει κυρίως στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, παρέχοντας υψηλού επίπεδου λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών της. Η εμπειρία των στελεχών της Mediascape σε διάφορες τεχνολογίες, μας επιτρέπει να προτείνει την ιδανική τεχνολογικά λύση στην κάθε συγκεκριμένη ανάγκη των πελατών μας. Η ικανότητά μας να συνδυάζουμε υψηλού επιπέδου στελέχη με γνώσεις σε client-side scripting, backend programming, υλοποίηση βάσεων δεδομένων και σχεδίαση εύχρηστων διεπαφών μας επιτρέπει να αναπτύσσουμε απλές και κατανοητές εφαρμογές που συμβάλλουν στην παραγωγικότητα των χρηστών.

Open Source/ LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) Technology

Οι προγραμματιστές μας έχουν μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη λύσεων με τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα. Αναπτύσσουμε, ενσωματώνουμε και βελτιώνουμε διαδικτυακές εφαρμογές με XHtml, CSS, Javascript, AJAX, Php, Perl, Python και τις υποστηρίζουμε με βάσεις δεδομένων σε Mysql και Postgresql. Υλοποιούμε τις λύσεις μας με frameworks όπως τα  Symfony, Zend, Yii χρησιμοποιώντας ORM τεχνολογίες όπως το Doctrine και το Propel.

Microsoft .NET (ASP.NET, C#, VB.NET) Technology

Έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικό σε ASP.NET, VB.NET, C# δημιουργώντας πραγματικά n-tier εφαρμογές,  χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως SOAP, WSDL και UDDI, και βάσεις δεδομένων όπως ο MS SQL Server και η Oracle.

Java-J2EE Technology

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εφαρμογές σε Java, οι οποίες αξιοποιούν αποτελεσματικά τα χαρακτηριστικά και  τα πλεονεκτήματα των J2EE frameworks.

Rich Web Application  Technology

Ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία υποδομής (Microsoft .Net, LAMP or Java/J2EE), ενσωματώνουμε τεχνολογίες (π.χ. HTML5, AJAX, JQuery, JSON, CSS3, EXT JS κ.α.) που επιτρέπουν την υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών υψηλής απόδοσης και διαδραστικότητας.

 

Τα στελέχη της Mediascape και οι εξωτερικοί συνεργάτες της χρησιμοποιούν αναγνωρισμένα εργαλεία λογισμικού για να εξασφαλίσουν το βέλτιστο αποτέλεσμα και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων. Έχουμε ενσωματώσει στην φιλοσοφία και τις διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού την χρήση εργαλείων όπως το JIRA, GreenHopper, Subversion, git, bitbucket.