Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.

Η Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. διαχειριζόταν 12 Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Το 2011, η εταιρία συγχωνεύτηκε με την "Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε" και την "Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ) Α.Ε. και μετονομάστηκε σε "Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε.".

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΕΤΑΔ Α.Ε.) είναι ανώνυμη εταιρεία με σκοπό τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικά για ακίνητα κυριότητας ΕΟΤ, εποπτεύεται και από το Υπουργείο Τουρισμού.

Η ΕΤΑΔ Α.Ε. διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει 277 τουριστικά ακίνητα ανά την Ελλάδα, με σημαντική ποικιλία όπως τα πρώην Ξενοδοχεία Ξενία, Μαρίνες, Κάμπινγκ, Γκολφ, Χιονοδρομικά Κέντρα, Μουσεία, Σπήλαια, Τουριστικά Περίπτερα, Ιαματικές Πηγές αλλά και σημαντικού μεγέθους και προοπτικών εκτάσεις προς τουριστική αξιοποίηση, 12 Ολυμπιακά Ακίνητα, καθώς και 71.000 περίπου τίτλους ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού Δημοσίου.