Ανάπτυξη Εφαρμογών

Λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας

Έχοντας ως στόχο να ικανοποιήσουμε όλες τις επιχειρησιακές ανάγκες των πελατών μας, είμαστε σε θέση να υλοποιούμε εξειδικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται απόλυτα σε συγκεκριμένες και μοναδικές απαιτήσεις.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και μεθοδολογίες που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εξειδικευμένες εφαρμογές που έχουν άμεση θετική επίπτωση στην επιχείρησή σας. Έχουμε υλοποιήσει εφαρμογές για σημαντικό αριθμό πελατών, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων επιχειρήσεων, startups και δημόσιων οργανισμών.

Η Mediascape διαθέτει μια ιδιαιτέρως έμπειρη ομάδα αποτελούμενη από project managers, μηχανικούς λογισμικού και προγραμματιστές, testers και σχεδιαστές. Η εμπειρία μας στην ανάπτυξη εφαρμογών χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών, μας επιτρέπει να κάνουμε χωρίς περιορισμούς την κατάλληλη επιλογή για τις δικές σας ανάγκες όταν επιλέγουμε τεχνολογική πλατφόρμα υλοποίησης και σχεδιάζουμε την αρχιτεκτονική της εφαρμογής. Η ομάδα μας είναι σε θέση να σχεδιάσει και υλοποιήσει μια λύση είτε εντελώς από την αρχή ή αξιοποιώντας και επεκτείνοντας έτοιμο λογισμικό.

Η μεγάλη μας εμπειρία στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, έχει αποδείξει ότι ο βέλτιστος τρόπος για ορθή και έγκαιρη υλοποίηση είναι η στενή συνεργασία με τους πελάτες μας. Ακολουθούμε τις αρχές της φιλοσοφίας Agile και έχουμε υιοθετήσει μεθόδους και χαρακτηριστικά από ευρέως αποδεκτές πρακτικές για διαχείριση έργων λογισμικού,  διασφάλιση ποιότητας, διαχείριση αλλαγών και κινδύνου, για να εξασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας είναι συμμέτοχοι σε όλη την διάρκεια ανάπτυξης και είναι ενήμεροι για όλες τις παραμέτρους του έργου. Με αυτό τον τρόπο είμαστε βέβαιοι ότι θα παραδώσουμε στους πελάτες μας μια εφαρμογή  προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, κορυφαίας ποιότητας με γρήγορο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.