Τα προϊόντα

Λύσεις υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας

eScape CMS

Το eScape CMS είναι μία πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου ικανό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες κατασκευής ενός website. Μία ασφαλή πλατφόρμα που παραμετροποιείται στις απαιτήσεις του κάθε website. Παρέχει δυνατότητα πολυγλωσικού περιεχομένου και custom design.

eScape MMS

Το eScape Maintenance Management System (eScape WMMS), είναι ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό σύστημα Διαχείρισης & Παρακολούθησης Συντηρήσεων που απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό που διαχειρίζεται και συντηρεί εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό σε οποιαδήποτε κλίμακα.

eScape Travel

Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης κρατήσεων και εκδρομών. Παρέχει λειτουργίες με στόχο την διευκόλυνση της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης και της παρακολούθησης όλων των δεδομένων της δραστηριότητά της και, ταυτόχρονα, δίνει στους συνεργάτες (resellers) της επιχείρησης άμεσης καταχώρησης και διαχείρισης των κρατήσεων τους.

Roadlights

Το eScape Roadlights είναι μιά εφαρμογή απεικόνισης καταγεγραμμένων ιστών φωτισμού με δυνατότητα αναφοράς και παρακολούθησης βλάβης. Μέσα από την εφαρμογή το αρμόδιο τεχνικό τμήμα μπορεί να βλέπει σε πραγματικό χρόνο τις τρέχουσες βλάβες. Επίσης υπάρχει δυνατότητα αναφοράς βλάβης για συγκεκριμένο ιστό από ένα απλό χρήστη.

eScape Chamber

Το eScape Chamber είναι μια ειδική έκδοση του eScape CMS για Επιμελητήρια, η οποία επιπρόσθετα των χαρακτηριστικών του eScape CMS- παρέχει στα Επιμελητήρια της δυνατότητα να δημιουργήσουν μια Ηλεκτρονική Αγορά για τα μέλη τους.

Πλεονεκτήματα που σας προσφέρουμε

Ασφάλεια
Προστασία των πληροφοριών και των πόρων ενός πληροφοριακού συστήματος γενικότερα, από πιθανές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν
μείωση της αξίας τους. Αποσκοπούμε στην παροχή αξιόπιστων πληροφοριών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στους εξουσιοδοτημένους χρήστες όταν τις χρειάζονται.
Παραμετροποίηση
Η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος εξαρτάται άμεσα από τις ανάγκες του πελάτη και από την υπάρχουσα οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών του. Κατά κύριο λόγο, ακολουθούνται τα στάδια ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος, εγκατάσταση και συντήρηση.

Χρηστικότητα
Καταγράφουμε όλες οι πληροφοριακές απαιτήσεις του πελάτη, κύριες πηγές των οποίων αποτελούν οι ίδιοι οι χρήστες και λειτουργίες του πελάτη. Πραγματοποιείται ελεγχος σε επίπεδο συστήματος , ρύθμιση και έλεγχος της απόδοσης του συστήματος και τέλος η αποδοχή του συστήματος από τους χρήστες.
Προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας

Εξειδικευμένες Εφαρμογές

Η Mediascape έχοντας ως στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών των πελατών της αναπτύσσει λογισμικό και εφαρμογές πληροφορικής ή/και προσαρμόζει εμπορικές εφαρμογές δημιουργώντας εξειδικευμένες λύσεις.
Η εταιρία σχεδιάζει και υλοποιεί:

  • Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα
    Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων για την κάλυψη πολλαπλών αναγκών επιχειρήσεων και οργανισμών, όπως Διαχείριση Εγγράφων και Πληροφοριών (Document Management), Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management), Ροής Εργασιών (Workflow Management), Διαχείρισης Πελατών (CRM), Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο (e-Protocol), Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support System) κ.α.
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
    Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών που συνδέονται με GIS και αξιοποιούνται από δημόσιους φορείς για την κάλυψη ειδικών αναγκών όπως η περιβαλλοντική προστασία, η διαχείριση κρίσεων και η παρακολούθηση υδάτινων αποθεμάτων.

Τα στελέχη της Mediascape διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία στις τεχνολογίες αιχμής και την εμπειρία από την υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής.

H Mediascape επίσης προσφέρει για τους πελάτες της εξειδικευμένες υπηρεσίες web hosting. Παρέχουμε δυνατότητα εταιρικού email. Εμείς και οι συνεργάτες μας προσφέρουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις hosting σε dedicated servers. Τα δεδομένα σας έχουν μέγιστη προτεραιότητα σε εμάς διατηρώντας καθημερινό backup.

Η Mediascape εκτός από τα προίοντα που έχουν υλοποιηθεί από εμάς προσφέρει και έτοιμες λύσεις υλοποίησης website και e-shop με μερικές από τις καλύτερες ολοκληρωμες λύσεις όπως wordpress, magento, phpBB forum.