Η εταιρία

Γνώση > Εμπειρία > Αποτελεσματικότητα > Αξιοπιστία
Ποιοι είμαστε

Η εταιρία «MediascapeΥπηρεσίες Πληροφορικής και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 2005 από τέσσερις διπλωματούχους μηχανικούς. Η έναρξη της δραστηριότητας της συγκεκριμένης ομάδας μηχανικών ως ενιαίο σχήμα ξεκίνησε στα μέσα του 2004 με τον –άτυπο τότε- διακριτικό τίτλο «Mediascape».

Σκοπός της Mediascape είναι ο συνδυασμός και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του επιστημονικού υποβάθρου των στελεχών της για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλού επιπέδου. Η δραστηριοποίηση της Mediascape χωρίζεται στους ακόλουθους άξονες:

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση λύσεων στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
  • Παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς σε θέματα τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας και διαχείρισης ενέργειας.
Η φιλοσοφία μας

Σκοπός της Mediascape είναι ο συνδυασμός και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και του επιστημονικού υποβάθρου των στελεχών της για την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλού επιπέδου.

Η Mediascape, για την επίτευξη του στόχου αυτού,  επενδύει σε:

  • Ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και μεγάλης εμπειρίας
  • Απόκτηση τεχνογνωσίας
  • Υλοποίηση καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων
  • Συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Με στόχο την πρωτοπορία τόσο στην ελληνική όσο και στην διεθνή αγορά, η Mediascape υλοποιεί απαιτητικά έργα και επενδύει στην εδραίωση μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες και συνεργάτες.

Οι άνθρωποι

Mediascape δημιουργήθηκε για να ενώσει εμπειρία και τεχνογνωσία με στόχο να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Έχοντας αυτό ως προτεραιότητα, είναι φυσικό η Mediascape να συνεργάζεται με ανθρώπους υψηλών προσόντων, οι οποίοι κατανοούν και ενστερνίζονται τις αξίες, το όραμα και τους στόχους της εταιρίας και συμμετέχουν στην προσπάθειά της να υπερβεί τις προσδοκίες των πελατών της.

Τα βασικά στελέχη της Mediascape είναι όλα Μηχανικοί με εμπειρία και εξειδίκευση κατάλληλη για να καλύψουν το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εμπειρία σε συνδυασμό με την επιστημονική γνώση και την συνεχή επιμόρφωση στις τεχνολογικές εξελίξεις, τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών της εταιρίας και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία οποιαδήποτε δυσκολία και αν προκύψει.

Στην Mediascape πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό της εταίρας είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιό της και, συγχρόνως, ο πιο αξιόπιστος δρόμος προς την δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Τα νέα μας

CONTACT US

Διεύθυνση:

Δράκου 23, Κουκάκι

Τ.Κ.: 11742

Αθήνα

(Σταση Μετρό Συγγρού-Φιξ)

+30 210 92 19 567

bb

+30 210 92 19 832

info@mediascape.gr

support@mediascape.gr

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή

10:00 – 18:00