Υπηρεσίες Μηχανικών

Τα έργα μας – Η δουλεια μας στην πραξη

Clear Filters
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv σε στέγη – Ζούμπερη Αττικής – 9,94kWp
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv σε στέγη – Ζούμπερη Αττικής – 9,94kWp
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv σε στέγη – Κορωπί Αττικής – 10kWp
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv σε στέγη – Κορωπί Αττικής – 10kWp
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv – Φωτολίβος Δράμας – 10kWp
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv – Φωτολίβος Δράμας – 10kWp
ΑΣΠΗΕ Παρθένιο 26,4MW
ΑΣΠΗΕ Παρθένιο 26,4MW
ΑΣΠΗΕ Κουκουρα 16,5MW
ΑΣΠΗΕ Κουκουρα 16,5MW
ΑΣΠΗΕ Κορομπιλι 21,6MW
ΑΣΠΗΕ Κορομπιλι 21,6MW
ΑΣΠΗΕ Κορομπιλι 21,6MW
ΑΣΠΗΕ Κορομπιλι 21,6MW