Τα εργα μας

Συλλογή των έργων μας
-

Αξιοπιστία

-

Λύσεις σχεδιασμένες στις ανάγκες σας

Μεγάλος αριθμός πελατών μας εμπειστεύτεικαν και προσφέροντάς τους τις υπηρεσίες μας καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα καλό και διαχρονικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα μια δυνατή σχέση της εταιρίας μας με τον πελάτη.

-

Μεγάλη εμπειρία στους χώρους στους οποόυς ασχολούμαστε 

-

Σίγουρο και ασφαλές αποτέλεσμα

Clear Filters
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν.)
Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Κρατήσεων
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Κρατήσεων και διαδικτυακού τόπου G.O. Tours
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Κρατήσεων και διαδικτυακού τόπου G.O. Tours
RenewablesB2B – Ανάπτυξη και λειτουργία κόμβου υποστήριξης υπηρεσιών
RenewablesB2B – Ανάπτυξη και λειτουργία κόμβου υποστήριξης υπηρεσιών
Επιμελητήριο Καρδίτσας – Ανάπτυξη και λειτουργία κόμβου υποστήριξης υπηρεσιών
Επιμελητήριο Καρδίτσας – Ανάπτυξη και λειτουργία κόμβου υποστήριξης υπηρεσιών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Παρακολούθησης Συντηρήσεων – WMMS
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογής Παρακολούθησης Συντηρήσεων – WMMS
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Β2Β Πλατφόρμας ProGreece
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Β2Β Πλατφόρμας ProGreece
Διαχείριση Τουριστικών Κρατήσεων με το eScapeTravel για την ArtyTours
Διαχείριση Τουριστικών Κρατήσεων με το eScapeTravel για την ArtyTours
Διαχείριση Τουριστικών Κρατήσεων με το eScapeTravel για την ArtyTours
Διαχείριση Τουριστικών Κρατήσεων με το eScapeTravel για την ArtyTours