Τα προϊοντα

Mediascape έχει υλοποιήσει μια σειρά έτοιμων λύσεων χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής. Οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούνται out-of-the-box αλλά μπορούν, επίσης, να αποτελέσουν την βάση για πιο σύνθετες εφαρμογές προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.

 

  • e-Scape CMS 9
  • e.Scape Shop
  • e.Scape Chamber
  • e.Scape WMMS