Δείτε τις προϋποθέσεις
Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου
Να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΥΡΙΟΣ
ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
Ύπαρξη Φυσικού Καταστήματος
Απαραίτητο να υπάρχει φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών
Αναστολή Λειτουργίας
Θα πρέπει να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020
Μειωμένος Κύκλος Εργασιών
Θα πρέπει να υπάρχει μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019 σε ποσοστό τουλάχιστον 20%
Είμαστε ο συνεργάτης
που ψάχνετε!
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Πολυγλωσσικότητα
Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον δύο γλώσσες
Προσβασιμότητα
Παροχή πρόσβαση σε ατόμα με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Απαιτούμενα Πρόσθετα
Το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
Τι σας προσφέρουμε
Έλεγχος επιλεξιμότητας
Ελέγχουμε εάν η επιχείρηση σας πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων για να λάβει την επιδότηση από την δράση e-λιανικό
Σχεδιασμός και Υλοποίηση
Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε ηλεκτρονικά καταστήματα και marketplaces ανάλογα με τις ανάγκες σας, χρησιμοποιώντας τις γνωστότερες πλατφόρμες ηλεκτρονικών καταστημάτων
Φιλοξενία και Υποστήριξη
Αναλαμβάνουμε την φιλοξενία (hosting) του ηλεκτρονικού καταστήματος σε servers με την κατάλληλη διαμόρφωση, υψηλή διαθεσιμότητα και υπηρεσίες backup για γρήγορη και ασφαλή εξυπηρέτηση των πελατών σας
Υποβολή φακέλου
Την διαδικασία υποβολής, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του φακέλου επιδότησης θα αναλάβει η εταιρεία μας
bb
Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ναι, Θα πρέπει να διατηρείτε Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

Θα πρέπει να έχει ανασταλεί η λειτουργία του καταστήματός σας για τουλάχιστον μία ημέρα μετά από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020.

Η δράση καλύπτει
• Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
• Νεοσύστατες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μέτα, μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47)
• Οι Υφιστάμενες πρέπει να τον έχουν αποκτήσει έως την 30/9/2019.
• Οι Νεοσύστατες πρέπει να τον έχουν αποκτήσει από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Η δράση επιδοτεί, εκτός από την ανάπτυξη ή αναβάθμιση και την φιλοξενία (hosting) ηλεκτρονικού καταστήματος , και την αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Desktop/Laptop), τεχνολογικού εξοπλισμού (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ).

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00

Επικοινωνία

Δράκου 23, Κουκάκι,
Τ.Κ.: 11742,
Αθήνα
(Σταση Μετρό Συγγρού-Φιξ)

210 9219567

Σας ενδιαφέρει;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες και να εξετάσουμε εάν έχετε δικαίωμα χρηματοδότησης!

Στείλτε μας μήνυμα