Σχεδιασμός και Υλοποίηση Κόμβου υποστήριξης υπηρεσιών – Επιμελητήριο Λάρισας