ΑΣΠΗΕ Κορομπιλι 21,6MW

Η Mediascape ανέλαβε τις μελέτες ανάπτυξης και αδειοδότησης του συνολικού έργου (ΑΣΠΗΕ και συνοδά έργα), και παρείχε, μέσω των έμπειρων στελεχών της, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την επίβλεψη της άρτιας κατασκευής και την θέση σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2020, του ΑΣΠΗΕ «Κοορμπίλι» της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΕ, ισχύος 21,6MW στη θέση «Κορομπίλι» της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης-Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο ΑΣΠΗΕ αποτελείται από έξι (6) Α/Γ V136/3.6MW της εταιρείας Vestas με διάμετρο πτερωτής 136m, ύψος πυλώνα 82m και ονομαστικής ισχύος 3.600kW εκάστη.
Για την πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ κατασκευάστηκαν/βελτιώθηκαν 3.330m εξωτερικής και 3.410m εσωτερικής οδοποιίας.
Ο ΑΠΣΗΕ συνδέεται με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.
Η σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με τον Υ/Σ πραγματοποιήθηκε με εναέριο δίκτυο ΜΤ μήκους 1.220m και υπόγειο δίκτυο ΜΤ συνολικού μήκους 18.750m.