ΑΣΠΗΕ Παρθένιο 26,4MW

Η Mediascape ανέλαβε τις μελέτες ανάπτυξης και αδειοδότησης του συνολικού έργου (ΑΣΠΗΕ και συνοδά έργα), και παρείχε, μέσω των έμπειρων στελεχών της, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την επίβλεψη της άρτιας κατασκευής και την θέση σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2017, του ΑΣΠΗΕ «Παρθένιο» της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΑΕ, ισχύος 26,4MW στη θέση «Παρθένιο» της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Ο ΑΣΠΗΕ αποτελείται από οκτώ (8) Α/Γ V112/3.3MW της εταιρείας Vestas με διάμετρο πτερωτής 112m, ύψος πυλώνα 84m και ονομαστικής ισχύος 3.300kW εκάστη.
Για την πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ κατασκευάστηκαν 2.920m εξωτερικής και 7.139m εσωτερικής οδοποιίας.
Ο ΑΠΣΗΕ συνδέεται με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του νέου Υ/Σ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟΥ, ο οποίος κατασκευάστηκε στη θέση «Σπασόλακα» της Δ.Ε. Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης και στη ζώνη όδευσης της γραμμής μεταφοράς (Γ.Μ.) 150kV «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ-ΑΡΓΟΣ II».
Η σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με τον Υ/Σ πραγματοποιήθηκε με υπόγειο δίκτυο ΜΤ συνολικού μήκους 8.070m.