Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv – Φωτολίβος Δράμας – 10kWp