Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv σε στέγη – Κορωπί Αττικής – 10kWp