Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκώv σε στέγη – Ζούμπερη Αττικής – 9,94kWp