Υποστηρικτικές μελέτες για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Κρήτη-Αττική

Paper-Bag-2 (2)

Η Mediascape συμμετέχει ως υπεργολάβος στην υλοποίηση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το μεγαλύτερο έργο υποδομής που κατασκευάζεται σήμερα στη χώρα.

Το έργο αφορά στην διασύνδεση με διπολικό σύνδεσμο HVDC, μεταξύ Κρήτης και Αττικής, ονομαστικής μεταφορικής ικανότητας 2×500 MW.

Η Mediascape υποστηρίζει μελετητικά τις εταιρείες Ελληνικά Καλώδια-ΝΚΤ στο τμήμα του έργου που περιλαμβάνει 2 υπόγεια HVDC καλώδια, μήκους περίπου 32 km, συνολικής ονομαστικής ισχύος 1000 MW, από τον σταθμό μετατροπής της Αττικής έως την παραλία των Μεγάρων.

Η Mediascape εκπονεί τις μελέτες σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και λαμβάνει τις απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση των εργασιών διέλευσης των αγωγών.