Νέες θέσεις εργασίας

Paper-Bag-2 (2)

Mediascape ενδιαφέρεται να προβεί στην πρόσληψη τουλάχιστον δύο (2) Μηχανικών πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση του Τμήματος Μελετών της εταιρείας.
Οι διαθέσιμες θέσεις είναι:

Α. Πολιτικός Μηχανικός (Κωδικός Θέσης: ΜΗΧ-21.01)

Απαραίτητα τυπικά προσόντα:

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού
 • 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία

Απαραίτητες ικανότητες / γνώσεις:

 • Αδειοδότηση κτιριακών έργων(Γνώση ΝΟΚ, εμπειρία σε διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης, τακτοποιήσεις αυθαιρέτων)
 • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
 • Άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Β. Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός (Κωδικός Θέσης: ΜΗΧ-21.02)

Απαραίτητα τυπικά προσόντα

 • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού
 • 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία

Απαραίτητες ικανότητες / γνώσεις:

 • Μελέτες Υδραυλικών Έργων
 • Άριστη γνώση σχεδιαστικού προγράμματος
 • Γνώση προγραμμάτων υδραυλικών έργων
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητές ικανότητες / γνώσεις

 • Μελέτες Οδοποιίας
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σε συναφές αντικείμενο
 • Μελετητικό Πτυχίο

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν:

 • Δυναμική προσωπικότητα και διάθεση για εξέλιξη
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και υπό συνθήκες πίεσης

Η Mediascape προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προοπτικές εξέλιξης και άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να στείλουν το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@mediascape.gr και με ένδειξη «ΜΗΧ-21.01» ή «ΜΗΧ-21.02».