Ο Δήμος Αίγινας επιλέγει την Mediascape

Paper-Bag-2 (2)

Ένας ακόμη Δήμος εμπιστεύεται την Mediascape ως συνεργάτη του. Ο Δήμος Αίγινας μας ανάθεσε την τεχνική υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό, ωρίμανση και διαχείριση έργων και δράσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας και των υποδομών του Δήμου και την οργάνωση προτάσεων για υποβολή προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία