Σε δοκιμαστική λειτουργία το Α/Π Κορομπιλι 21,6MW

Paper-Bag-2 (2)

Ολοκλήρωθηκε με επιτυχια η διαδικασία διασύνδεσης για το Αιολικό Πάρκο Κορομπίλι ισχύος 21,6MW στην περιοχή της Θίσβης Βοιωτίας και ξεκίνησε η προβλεπόμενη περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας.

Η Mediascape, στο πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας της με τον Όμιλο CNI στον οποίο ανήκει το Αιολικό Πάρκο, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου ήδη από την περίοδο του σχεδιασμού. H Mediascape αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη για τον Όμιλο CNI στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του συνολικού επενδυτικού πλάνου σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που περιλαμβάνει Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Αιολικά Πάρκα και μικρά Υδροϋλεκτρικά.

Η Mediascape για το συγκεκριμένο έργο ανέλαβε τις μελέτες ανάπτυξης και αδειοδότησης του συνολικού έργου (ΑΣΠΗΕ και συνοδά έργα), και παρείχε, μέσω των έμπειρων στελεχών της, υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την επίβλεψη της άρτιας κατασκευής και την θέση σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2020, του ΑΣΠΗΕ «Κοορμπίλι» της εταιρείας CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΑΕ, ισχύος 21,6MW στη Δημοτική Ενότητα Θίσβης-Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων.

Ο ΑΣΠΗΕ αποτελείται από έξι (6) Α/Γ V136/3.6MW της εταιρείας Vestas με διάμετρο πτερωτής 136m, ύψος πυλώνα 82m και ονομαστικής ισχύος 3.600kW εκάστη.

Για την πρόσβαση στον ΑΣΠΗΕ κατασκευάστηκαν/βελτιώθηκαν 3.330m εξωτερικής και 3.410m εσωτερικής οδοποιίας.

Ο ΑΠΣΗΕ συνδέεται με το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του υφιστάμενου Υ/Σ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ.

Η σύνδεση του ΑΣΠΗΕ με τον Υ/Σ πραγματοποιήθηκε με εναέριο δίκτυο ΜΤ μήκους 1.220m και υπόγειο δίκτυο ΜΤ συνολικού μήκους 18.750m.