Ολοκλήρωση κατασκευής website για την ομάδα Legal Advocacy

Paper-Bag-2 (2)

Μία εξειδικευμένη ομάδα συνεργατών, νομικών και οικονομολόγων, με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών B2B & Β2C με στόχο την υπέρβαση των πελατειακών προσδοκιών τόσο των νομικών προσώπων του ευρύτερου εμπορικού και βιομηχανικού κλάδου όσο και των ιδιωτών, που αναζητούν την βέλτιστη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον συναλλακτικό τους κύκλο.

Δείτε το στο http://www.legaladvocacy.gr/