Συνεργασία με την ΑΚΤΩΡ Facility Management

Paper-Bag-2 (2)

Η ΑΚΤΩΡ Facility Management επίλεξε να συνεργαστεί μαζί μας για την εκπόνηση μελετών σε έργα οδοφωτισμο αναγνωρίζοντας την σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία της Mediascape στον σχεδιασμό έργων οδοφωτισμού.